Tak działamy

SZKOLENIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Fizjoterapia chorych na mukowiscydozę

Tematyka szkolenia m.in. obejmuje:

  • Drenaż autogeniczny – doskonalenie umiejętności w praktyce
  • Aktywność sportowa chorych na mukowiscydozę – od spaceru do maratonu.
  • Analiza przypadków chorych na mukowiscydozę
  • Simeox- cześć przeznaczona dla fizjoterapeutów pracujących na urządzeniu (obowiązkowo oddział Mukowiscydozy Gdańsk) oraz dla chętnych.
  • Inhalacja z PARI

 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

Fizjoterapia chorych na mukowiscydozę

Organizujemy szkolenia dla rodziców i opiekunów osób chorych na mukowiscydozę.

Mając w świadomości szybki rozwój i zmiany zachodzące w technikach stosowanych w pracy z osobą chorą, jak również różnorodność stosowanych metod w zależności od stopnia współpracy chorego oraz zaawansowania jego choroby, pragniemy zadbać o większą dostępność dla Państwa wiedzy i nowych metod fizjoterapii, aby jeszcze lepiej pomagać swoim bliskim.

 

WARSZTATY

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku organizuje również warsztaty zarówno dla fizjoterapeutów, jak i rodziców i opiekunów dzieci chorych na mukowiscydozę:

  • Doskonalenie technik rehabilitacyjnych
  • Fizjoterapia osób chorych na mukowiscydozę