O nas

Sprawozdanie za rok 2022

Wprowadzenie

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Informacja podatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie za rok 2021

Wprowadzenie 

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informację i objaśnienia

 

Od 2009 r. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
jest
Organizacją Pożytku Publicznego.

Dbamy o to, aby nasi darczyńcy oraz instytucje wspierające działania na rzecz chorych na mukowiscydozę mieli możliwość weryfikacji na co są wydatkowane ich fundusze, dlatego prowadzimy przejrzystą politykę finansowo-księgową.

Każdego roku przygotowujemy roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z prowadzonej działalności. Są one dostępne w bazie sprawozdań finansowych OPP.

Nasza działalność podlega również bieżącemu nadzorowi właściwych organów państwowych i samorządowych.

Zależy nam na zaufaniu! Pragniemy, aby nasi darczyńcy i beneficjenci mieli pewność, że ich wsparcie trafia we właściwe ręce i jest rzetelnie pożytkowane.

Sprawozdania ze zbiórek publicznych

Towarzystwo organizuje zbiórki publiczne na rzecz wspierania chorych na mukowiscydozę. Każda zbiórka jest rozliczana i zamieszczana na Portalu Zbiórek Publicznych

2015r.

2015r.

2014r.

2014r.

2013r.

2013r.