O chorobie

Choroba jest zapisana w DNA rodziców, które dziedziczy dziecko autosomalnie recesywnie. Gdy oboje rodzice są określani jako nosiciele nieprawidłowego genu, możliwość wystąpienia choroby u ich dziecka wynosi 1:4, to znaczy, że mają 75% szans na urodzenie zdrowego dziecka.

Gdy dziecko rodzi się z osoby chorej i nosiciela ryzyko odziedziczenia choroby wzrasta do 50% czyli 2:4. W przypadku gdy jeden z rodziców nie jest nosicielem wadliwego genu a drugi choruje na mukowiscydozę nie ma żadnego ryzyka odziedziczenia mukowiscydozy, jednak dziecko na pewno będzie nosicielem wadliwego genu. W Polsce mukowiscydozę stwierdza się statystycznie u jednego na cztery tysiące urodzonych dzieci. Nie ma znaczenia płeć dziecka – chorują dziewczynki i chłopcy.