Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

mieści się na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
w budynku nr 5.

ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Tel. 58 554 30 96
E-mail: biuro@muko.gda.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 07:30-14:30.

Dane Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Oddział w Gdańsku:

• Numer konta: 26 1160 2202 0000 0000 5464 4607 Bank Millennium S.A.
• NIP: 584-199-33-96
• KRS: 0000342412
• REGON: 191237567

Kontakt do Zarządu : zarzad@muko.gda.pl

Kontakty do pracowników biura:

Katarzyna Kłossowska – Specjalista ds. administracyjnych

Tel. 795 693 103 , e-mail:  k.klossowska@muko.gda.pl

Marcelina Jażdżewska – Koordynator  projektów

Tel. 793 754 769,,  m.jazdzewska@muko.gda.pl 

Zuzanna Ratajczak- koordynator wolontariatu

Tel. 793 767 633  e-mail: wolontariat@muko.gda.pl