Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

mieści się na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
w budynku nr 5.

ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Tel. 58 554 30 96
E-mail: biuro@muko.gda.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 07:30-14:30.

Dane Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Oddział w Gdańsku:

• Numer konta: 26 1160 2202 0000 0000 5464 4607 Bank Millennium S.A.
• NIP: 584-199-33-96
• KRS: 0000342412
• REGON: 191237567

 

Kontakty do pracowników:

Małgorzata Cieślak – Dyrektor biura

Tel. 793 174 769, e-mail: m.cieslak@muko.gda.pl

Katarzyna Kłossowska – Specjalista ds. administracyjnych

Tel. 795 693 103 , e-mail:  k.klossowska@muko.gda.pl

Marcelina Jażdżewska – Koordynator wolontariatu i projektu Jestem Samodzielny VI

Tel. 531 250 675, e-mail:  wolontariat@muko.gda.pl

Tel. 793 754 469, e-mail: m.jazdzewska@muko.gda.pl 

Monika Mionskowska – Fundraiser

Tel. 500 632 224, e-mail: m.mionskowska@muko.gda.pl