O nas
Julita Wilińska
Koordynator projektów

Posiadam wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które związane jest z pracą w dużych organizacjach. Zarządzanie zespołami i praca z ludźmi dają mi wiele satysfakcji. Teraz chciałabym swoje umiejętności i kompetencje wykorzystać w pracy dla naszych podopiecznych. Duże zmiany w moim życiu dokonały się pod wpływem dzieci. Od nich codziennie uczę się wrażliwości i uważności na drugiego człowieka. Jestem również ciocią dziewczynki, która ma Mukowiscydozę, stąd bliskie są mi potrzeby i problemy naszych chorych”

„Sami musimy być zmianą, którą chcemy oglądać na świecie.”
– Mahatma Gandhi

Koordynator projektów
Katarzyna Kłossowska
Specjalista ds. administracyjnych

Pracuje w naszym Towarzystwie od 2009 roku. Ukończyła Wydział Ekonomiczny UG – specjalność Integracja Europejska oraz Zarządzanie Administracją Publiczna na GWSH.

W pracy w Towarzystwie najbardziej cenie sobie pracę z ludźmi, którym pomagamy. Moim największym pragnieniem jest niesienie im pomocy w różnych wymiarach. Największą radość daje mi każdy sukces naszych Podopiecznych (zebranie środków na koncentrator, doczekanie przeszczepu, pomyślnie załatwione odwołanie, itp.). Oprócz nadzorowania i rozliczania wszelkich działań administracyjno-projektowych, aktywnie włączam się w tworzenie i przygotowywanie projektów oraz bezpośrednią pomoc naszym Podopiecznym.

Specjalista ds. administracyjnych
Marcelina Jażdżewska
Koordynator wolontariatu

Posiadam doświadczenie zawodowe związane edukacją, wypoczynkiem, organizacją wycieczek i wyjazdów szkolnych.
Od młodzieńczych lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Praca z taką grupą wiekową to moja pasja i sposób na życie, czerpię od nich inspiracje i pomysły do realizacji nowych zadań.

W pracy w Towarzystwie chciałabym szerzyć wiedzę na temat mukowiscydozy w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz rozwinąć wolontariat.

Koordynator wolontariatu
Małgorzata Cieślak
Dyrektor biura

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach i stowarzyszeniach. Swoją drogę w NGO rozpoczęłam w Caritas Diecezji Bydgoskiej, gdzie zajmowałam się koordynowaniem akcji i projektów, wolontariatem oraz fundraisingiem. Następnie aktywnie działałam w Banku Żywności w Trójmieście.

W swojej pracy najbardziej lubię ludzi oraz to, że każdy dzień stawia nowe wyzwania. Praca w organizacjach daje mi szanse poznania potrzeb podopiecznych, a one motywują mnie do jeszcze większego działania i pomagania. Poza pracą, największą energię dają mi podróże, długie spacery oraz ludzie.

Dyrektor biura
Monika Mionskowska
Fundraiser

Posiadam doświadczenie zawodowe związane z pracą w instytucjach
i organizacjach pozarządowych. Od kilku lat szczególnie bliska jest mi działalność organizacji pozarządowych. Z myślą o potrzebujących tworzę i koordynuję projekty, których głównym celem jest pomoc psychologiczna. Staram się poszerzać wiedzę i umiejętności, aby efektywniej wspierać podopiecznych i ich rodziny.

W swojej pracy cenię indywidualne i podmiotowe podejście do każdego człowieka oraz opartą na szacunku i empatii komunikację. Praca z ludźmi sprawia mi przyjemność i przynosi satysfakcję.

Fundraiser