O chorobie

Mukowiscydoza jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną, co oznacza, że towarzyszy pacjentowi przez całe życie. Musi być prawidłowo leczona, aby zapewnić możliwość jak najdłuższego życia, na tyle zbliżonego do normalności, na ile jest to możliwe. Na całościowy proces leczenia mukowiscydozy składa się wiele elementów, o to niektóre z nich:

Fizjoterapia oddechowa – musi być stosowana u chorego codziennie przez całe życie. Zlecana jest przez lekarza, a polega na serii czasochłonnych, różnorodnych zabiegów i ćwiczeń.

Antybiotykoterapia – stosowana okresowo w fazach zaostrzania choroby. Większość antybiotyków podawana jest dożylnie, co łączy się z koniecznością pobytów w szpitalu i skutkuje – w dłuższej perspektywie – uszkadzaniem żył.

Podawanie enzymów trawiennych – musi następować regularnie przy okazji każdego posiłku, by umożliwić trawienie. Są one dostępne w postaci proszku, tabletek lub kapsułek zawierających rozpuszczające się w dwunastnicy mikrotabletki. Zaprzestanie podawania