Lekcja empatii

W związku ze zbliżającym się  Rokiem Szkolnym, chętnie odwiedzimy szkołę Państwa dziecka i porozmawiamy z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami i kolegami z klasy.

Proponujemy szkole udział w „Lekcji empatii”, która składa się z dwóch części:

-Spotkanie z nauczycielami, pracownikami, rodzicami z klasy i rozmowa  na temat choroby, odżywiania, higieny, zapobiegania infekcjom, sytuacjach wymagających uwagi, sytuacjach niedozwolonych.

-Lekcja w klasie chorego, wytłumaczymy dzieciom co to jest mukowiscydoza, jak chory może się zachowywać, nauczymy akceptacji nietypowego zachowania oraz zaszczepimy chęć pomocy. Treść lekcji dla dzieci dostosujemy po indywidualnej rozmowie z rodzicem.   

Można również wybrać tylko jedną część dla dorosłych lub dla dzieci.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o wiadomość e-mail zawierającą numer i adres szkoły, w celu przygotowania pisma do Dyrekcji oraz numer telefonu do rodzica.

Kontakt:

Marcelina Jażdżewska

wolontariat@muko.gda.pl