O nas
Skład Zarządu kadencji 2022-2025:
Tadeusz Jażdżewski
Prezes Zarządu
Maciej Konkol
V-ce Prezes
Tomasz Tobis
Skarbnik
Górski Paweł
Sekretarz
Maciejewska Anna
Członek Zarządu
Dylejko Marta
Członek Zarządu
Ból Sylwia
Członek Zarządu
Marta Słomska-Kula
Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej 2022-2025:
Adrian Jaśkiewicz
Przewodniczący
Aleksandra Jacewicz – Rosalewska
Członek
Małgorzata Bortkiewicz
Członek

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje charytatywnie.