O nas

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do naszego stowarzyszenia.

Członkiem naszego Towarzystwa może zostać każdy, któremu jest bliska tematyka mukowiscydozy i walki z nią.

Chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom członkostwo daje możliwość:

  • korzystania z programów pomocowych i projektów na rzecz podopiecznych,
  • posiadania subkonta, na które chorzy mogą zbierać środki na swoje leczenie i rehabilitację,
  • uczestnictwa w organizowanych spotkaniach edukacyjnych, konferencjach,
  • otrzymywania bezpłatnie magazynu informacyjno-edukacyjnego „Mukowiscydoza”,
  • wielu innych świadczeń, które mogą pomóc chorym na mukowiscydozę i ich bliskim w poprawie jakości życia z
  • chorobą.

Nasze Towarzystwo zaprasza również do członkostwa przyjaciół i wszystkie osoby, które chciałyby tworzyć oraz organizować wraz z nami programy pomocy dla chorych na mukowiscydozę. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, która wyrazi taką chęć poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Po jej wypełnieniu i wydrukowaniu można przesłać ją tradycyjną pocztą na adres naszego biura lub wysłać skan wypełnionej odręcznie deklaracji pocztą elektroniczną a oryginał wysłać tradycyjną pocztą. Deklarację można również wypisać na miejscu w biurze lub na organizowanych przez nas spotkaniach.

Szczegółowe prawa i obowiązki członków PTWM określa Statut organizacji (przeczytaj!).
[WAŻNE: Wypełniona deklaracja członkowska w naszym Oddziale jest jednoznaczna z przyjęciem członkostwa i przynależnością do Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju, gdzie mieści się Zarząd Główny organizacji.]

Zgodnie z artykułem § 17 pkt. 4 Statutu PTWM członkowie Towarzystwa zobowiązują się do regularnego opłacania corocznych składek członkowskich w wysokości 30zł. Nieopłacanie składek członkowskich przez 2 lata skutkuje skreśleniem z listy członków PTWM.