Skład Zarządu kadencji 2019-2022:

Tadeusz Jażdżewski – Prezes Zarządu

Maciej Konkol – V-ce Prezes

Tomasz Tobis – Skarbnik

Górski Paweł – Sekretarz

Maciejewska Anna – Członek Zarządu

Dylejko Marta – Członek Zarządu

Ból Sylwia – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej 2019-2022:

Adrian Jaśkiewicz – Przewodniczący

Aleksandra Jacewicz – Rosalewska – Członek

Małgorzata Bortkiewicz – Członek

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje charytatywnie.