Odliczenia darowizn na rzecz chorych na mukowiscydozę

Pamiętaj – możesz odliczyć darowiznę którą przekazałeś/aś w ubiegłym roku (2017) na rzecz naszego Towarzystwa i skorzystać z ulgi podatkowej.

A także darowizny, które przekażesz nam w tym roku, będzie można odliczyć w kolejnym rozliczeniu podatkowym 🙂 Pamiętaj o tym wspierając nasze działania np.: ZBIÓRKĘ NA KONCENTRATORY TLENU

Darowiznę mogą odliczyć:

  • osoby fizyczne rozliczające się według skali progresywnej (nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym) w wysokości do 6% dochodu – podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • oraz osoby prawne w wysokości do 10% dochodu – podstawa prawna art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Powinno to nastąpić dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Oznacza to, że odliczeniu nie mogą podlegać darowizny przekazane odpowiednim organizacjom w gotówce. Aby wydatki z tytułu darowizn mogły być odliczone od dochodu muszą być przez podatnika odpowiednio udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ponadto podatnik powinien dysponować oświadczeniem o przyjęciu darowizny. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego. Oczywiście z chęcią przygotujemy taką informację osobom i firmom, które takiej darowizny dokonały!

Dokonując odliczenia darowizny podatnik powinien w informacji PIT/O wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Więcej informacji np. na: ODLICZENIA DAROWIZN NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Pamiętaj – możesz również przekazać 1% podatku na rzecz naszych Podopiecznych:

  • Korzystając z bezpłatnego programu on-line dostępnego tutaj: KRS 0000342412  

 

  • Pobierając program instalacyjny na swój komputer – dla Windows – pobierz tutaj: KRS 0000342412 

 

  • Tradycyjnie – wypełniając PIT ręcznie  w wersji papierowej, wpisując w odpowiednie pole nasz KRS 0000342412

Za każde wsparcie dziękujemy! To nasza codzienna walka o oddech! To nasza codzienna walka o każdy dzień życia!