Jesteśmy członkami MukoKoalicji

MukoKoalicja to porozumienie osób i organizacji pacjentów, którym tragiczny los chorych na mukowiscydozę nie jest obojętny. Które wierzą, ze poprzez wspólne i skoordynowane działania można spowodować realne, systemowe zmiany poprawiające jakość i długość życia chorych w Polsce. Priorytetem naszej działalności są leki przyczynowe, które są szansą na dłuższe i lepsze życie dla chorych na mukowiscydozę. 

Więcej informacji na stronie https://mukokoalicja.pl/ lub na Facebooku https://www.facebook.com/MukoKoalicja

Członkami MukoKoalicji są: