Skład Zarządu kadencji 2016-2019:

Tadeusz Jażdżewski – Prezes Zarządu

Maciej Konkol – V-ce Prezes

Jolanta Kopeć – Skarbnik

Marta Dylejko – Sekretarz

Tomasz Tobis – Członek Zarządu

Emilia Lipińska – Członek Zarządu

Barbara Driewit – Członek Zarządu

Paweł Górski – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej kandencji 2016-2019:

Adrian Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Jacewicz – Rosalewska

Alina Czarnecka

Jan Szutenberg

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje charytatywnie.