Zmiany w sposobie wystawiania faktur w Aptekach

W związku ze zmianami przepisów w realizowaniu zakupów w Aptekach z początkiem czerwca, informujemy, że:

  • Faktura powinna być wystawiona na PODOPIECZNEGO (nabywca), w przypadku osób niepełnoletnich na Opiekuna prawnego (z dopiskiem na fakturze: na leczenie – imię i nazwisko podopiecznego)
  • Płatnikiem faktury jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk, NIP: 584-199-33-96.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Telefon:

58 554-30-96