Zmiany w refundacji inhalatorów i sprzętu do fizjoterapii

W dniu 1 stycznia 2014 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 z nowym Wykazem Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie.

Prace nad nowelizacją rozporządzenia trwały od prawie 2 lat. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą brało udział w negocjacjach z Ministerstwem, o czym więcej można przeczytać tutaj.

Nowe przepisy zostały zmienione na korzyść chorych na mukowiscydozę m.in zakup nebulizatorów będzie podlegał refundacji co pół roku, a nie jak wcześniej raz na rok. Do listy zostały również włączone sprzęty potrzebne do fizjoterapii tj. Flutter, Acapella, RC Cornet i PEP System. Nadal jednak nie spełniają one w pełni oczekiwanych zmian, w związku z tym PTWM w dalszym ciągu będzie monitować w tej sprawie.

Obecnie lekarze mogą wystawić wniosek o refundację do NFZ sprzętu dla pacjenta z mukowiscydozą na poniższych zasadach:

  • Nebulizator (genarator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego w kwocie 150zł co 6 miesięcy
  • Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy w kwocie 800zł raz na 4 lata
  • Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu wytwarzające podwyższone lub zmienione ciśnienie wydechowew kwocie 200zł co 2 lata (dotyczy chorych na mukowiscydozę powyżej 4 r. ż) [tj. Flutter, Acapella, RC Cornet i PEP System.]

Uprawnionymi do wystawienia zaświadczenia są:

  •  lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci
  •  lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub w ftyzjatrii dziecięcej
  •  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  •  felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Szczegółowa treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (PDF)

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (PDF)

Więcej o zmianach w refundacji będzie można przeczytać w nowym numerze „Mukowiscydozy” 35/2013.

(M.L)