Zaczytani…. Mukowiscydoza choroba wieloukładowa

Polecamy!

“Mukowiscydoza – choroba wieloukładowa” książka pod redakcją profesor Doroty Sands.
Książka systematyzuje wiedzę na temat tej przewlekłej choroby, przedstawia jej epidemiologię i patofizjologię, aspekty kliniczne, diagnostykę oraz zasady wielospecjalistycznej opieki nad chorymi.
W publikacji zawarto trzydzieści rozdziałów poświęconym m.in. epidemiologii, patofizjologii, diagnostyce, aspektom klinicznym.
Sporo miejsca poświęcono także opiece wielospecjalistycznej w mukowiscydozie.

Książkę można nabyć w wydawnictwie Termedia