Wyniki konkursu „Mukowiscydoza – dwa skrzydła” – dla uczniów.

Szkoły z całej Polski północnej, gdzie mieszkają nasi Podopieczni, stanęły do trudnego zadania zmierzenia się z tematem mukowiscydozy.

Przygotowane przez grupy uczniów motyle prześcigały się kolorami, formą wyrazu, materiałami wykonania. Z każdą dostarczaną pracą odkrywaliśmy nowe pomysły i ogrom zaangażowania wykonawców. Z zadziwieniem zachwycaliśmy się w jak różnorodny sposób udało się wielu grupom, także w tych pracach plastycznych, ująć obraz zniszczonych płuc, które są tak bardzo obciążone u pacjentów chorych na mukowiscydozę.

Jednak jeszcze bardziej pragniemy docenić i pogratulować zaangażowania wszystkich grup w zgłębianie tematu mukowiscydozy, który został przedstawiony w bardzo różnorodnej formie: wierszy, piosenek, inscenizacji, tańca, prezentacji, teledysków, zagadek, bajek. Ufamy, że zdobyta wiedza na temat tej choroby pomoże każdemu z większą wrażliwością patrzeć na drugiego człowieka potrzebującego pomocy.

Z wielką radością i dumą będziemy prezentować nadesłane prace podczas organizowanych przez Towarzystwo wydarzeń. Dziękujemy wszystkim za ogrom włożonej pracy!

Komisja Konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia zwycięskich drużyn, bo poziom prac i zaangażowanie uczestników przerosło nasze oczekiwania. Z całych naszych serc dziękujemy każdej osobie, która w jakikolwiek sposób włączyła się w nasz konkurs. Ufamy jednocześnie, że dla każdego uczestnika największą nagrodą będą:

 • odkrycie, że mogą żyć wśród nas osoby, które się zmagają z ciężką, nieuleczalną chorobą, której nie widać (każdego tygodnia w Polsce rodzi się 2 dzieci chorych na mukowiscydozę, a co 25 Polak jest nosicielem wadliwego genu powodującego chorobę)
 • uwrażliwienie i rozpalenia chęci niesienia pomocy takim osobom
 • chęć zaangażowania w wolontariat na rzecz osób chorych na nieuleczalne choroby #MUKOwalczeni
 • doceniania tego co mamy: m.in własnego zdrowia, ilości czasu na przyjemności (a nie na zabiegi medyczne, inhalacje i rehabilitacje), przyjaciół, marzeń, które możemy realizować
 • radość z wspólnie wykonanych zadań konkursowych

Jednakże, aby dopełnić wymogów regulaminu konkursu, po długich naradach udało się wytypować laureatów. Komisja Konkursowa w składzie:

 1. med. Maria Trawińska – Bartnicka – specjalista pediatrii, Kierownik poradni leczenia mukowiscydozy przy Szpitalu Dziecięcym „Polanki” w Gdańsku
 2. Ewa Harasimowicz – członek i wieloletni pracownik PTWM o/ Gdańsk
 3. Małgorzata Studzińska – nauczyciel – wychowawca w SP nr 10 przy Szpitalu Dziecięcym „Polanki”
 4. mgr sztuki Waldemar Bartnicki – artysta malarz
 5. Tadeusz Jażdżewski – Prezes PTWM o/ Gdańsk
 6. Tomasz Tobis – Członek zarządu PTWM o/ Gdańsk

wyłoniła następujących laureatów w dwóch przedziałach wiekowych:

a) szkoły podstawowe i gimnazjum oraz uczestnicy placówek kulturalnych i wychowawczych w tym przedziale wiekowym:

 • grupa uczniów pod opieką pań Jolanty Mielewczyk i Magdaleny Adrych ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie
 • grupa uczniów pod opieką pani Anny Witkowiak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi

b) szkoła średnia oraz uczestnicy placówek kulturalnych i wychowawczych w tym przedziale wiekowym

 • grupa uczniów pod opieką pani Karoliny Jachimowskiej z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta z Koszalina
 • grupa uczniów pod opieką pani Natalii Grajewskiej – Wanat z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Każda zwycięska grupa szkolna otrzyma do wykorzystania na zakup sprzętu rozwijającego zdolności dzieci i młodzieży (np. sprzęt sportowy, muzyczny, plastyczny) bon o wysokości 1000 zł. brutto.

Pragnąc dodatkowo docenić zaangażowanie całej społeczności szkolnej i nadesłanie prac z kilku klas jednej szkoły, Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku, jako przedstawiciel organizatora konkursu, zadecydował o przyznaniu wyróżnienia:

 • Szkole Podstawowej w Różynach, a w tym uczniom klasy 0 pod opieką pani Justyny Matulewicz, uczniom klasy I pod opieką pani Karoliny Brzóskowskiej oraz uczniom klasy II pod opieką pani Agnieszki Jedamskiej.

Cieszymy się, że takie ważne tematy, jak wspieranie osób chorych na mukowiscydozę, jednoczą i angażują całe społeczności szkolne. Wyróżniona szkoła w Różynach otrzyma do wykorzystania na zakup sprzętu rozwijającego zdolności dzieci i młodzieży (np. sprzęt sportowy, muzyczny, plastyczny) bon o wysokości 500 zł. brutto.

Z nagrodzonymi szkołami skontaktujemy się po Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy w celu ustalenia terminu i miejsca wręczenia nagród.

Prace laureatów z radością będziemy prezentowali w kolejnych dniach na naszej www.muko.gda.pl oraz Fb i Youtube.

Dziękując każdej grupie i szkole za udział w naszym konkursie serdecznie zachęcamy do włączenia się w nasz wolontariat #MUKOwalczeni  oraz stworzenia na terenie swojej szkoły Motylich Ogrodów #motyliogrod, jako symbolu łączności z naszymi Podopiecznymi i rozszerzania świadomości o mukowiscydozie w swoich środowiskach.