Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę i ich bliskich

Uwaga! Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do 31 grudnia.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 2 września 2020 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu pn. „Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę i ich bliskich” realizowanego ze środków Fundacji PGNiG i własnych.

Projekt skierowany jest do osób chorych na mukowiscydozę i ich bliskich mieszkających w małych miejscowościach (wsie, małe miasta (do 50 tysięcy mieszkańców) w województwie pomorskim. Wsparciem psychologicznym może zostać objęta nie tylko osoba chora na mukowiscydozę, ale również rodzice i rodzeństwo. Głównym celem projektu jest zapewnienie pomocy psychologicznej dla chorych na mukowiscydozę oraz ich bliskich, które będzie mogło być udzielane w formie tradycyjnej (bezpośrednie wizyty w gabinecie) oraz w formie telefonicznej lub online. Forma konsultacji będzie dostosowana do potrzeb odbiorców.

Projekt zakłada wsparcie w zmierzeniu się z emocjami, stresem i cierpieniem towarzyszącym mukowiscydozie – ciężkiej chorobie przewlekłej. Umożliwia także poznanie różnych metod radzenia sobie z codziennymi problemami związanymi z życiem z nieuleczalną chorobą, m.in. dotyczących przestrzegania zaleceń lekarzy, fizjoterapeutów i dietetyków, zwiększenia mobilizacji do działania, zmianę sposobu myślenia i wzmocnienia zasobów. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie konsultacji online lub telefonicznych, które pozwolą na przełamanie barier i umożliwią dostęp do fachowej pomocy psychologicznej. Staną się one doskonałą okazją do rozmowy o trudnościach, uczuciach, relacjach z rodziną. Psycholog będzie gotowy do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Wszystko będzie odbywać się w bezpiecznej atmosferze sprzyjającej otwartości i realizacji zadań.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest:

Przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku następujących dokumentów:

– karty zgłoszeniowej

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl

Skan powinien być wyraźny i czytelny (nie przyjmujemy zdjęć).

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni od wysłania skanu.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 31 grudnia 2020r. Decyduje data wpływu do PTWM Oddział w Gdańsku.

Liczba godzin wsparcia dla każdego uczestnika projektu wynosi 13 h. Projekt realizowany będzie od października 2020 r. do sierpnia 2021 r. na terenie województwa pomorskiego.

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania: