Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 11 maja 2019 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 11 maja 2019r / sobota / o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Hotelu MERCURE ul. Kapliczna 30 Gdańsk.

W programie:
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018r,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2018
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTWM Gk na kadencje 2019-2022
Plan pracy Zarządu w 2019 roku
Omówienie zmian w Statucie PTWM Oddział Gdańsk
Bieżąca sytuacja leczenia chorych w Szpitalu POLANKI, przeszczepy płuc i inne…
Wykład P. Michała Kaźmierczaka – Dietetyka Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku
o godz. 11:30 przerwa kawowa, o godz. 13.00 obiad

Konieczne potwierdzenie obecności do dnia 09.05.2019r.

Ze względu na ryzyko zakażeń krzyżowych przypominamy, że w spotkaniu nie mogą uczestniczyć osoby chore. (Osoby chore zachęcamy do przesłania swoich wniosków i chęci zaangażowania w działania Towarzystwa mailowo do dnia 09.05.2019r.)

Zarząd PTWM Gdańsk