Walne Zebranie Członków Towarzystwa 2021

Gdańsk, dnia 05.05.2021r.

 Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą  Oddział w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 19 maja 2021r /środa/ o godz. 18.00  za pomocą łącza internetowego livewebinar.

Zebranie przeprowadzone będzie łączem on-line, na platformie https://app.livewebinar.com/429-866-494 Instrukcja logowania się i korzystania z platformy internetowej w załączniku nr 1!

Konieczne potwierdzenie obecności do dnia 13.05.2021r. pod nr telefonu 58-554- 30-96 lub e-mail: biuro@muko.gda.p

W programie:

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020r
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2020
  • Plan pracy Zarządu w 2021 rokul

Zarząd PTWM Oddział w Gdańsku

Załącznik nr 1

Instrukcja logowania się i korzystania z platformy