Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Gdańsk, dnia 03.09.2020r.

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą  Oddział w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 17 września 2020r /czwartek/ o godz. 18.00  za pomocą łącza internetowego livewebinar.

Zebranie przeprowadzone będzie łączem on-line, na platformie  www.livewebinar.com, kod dostępu 409-915-961. Instrukcja logowania się i korzystania z platformy internetowej w załączniku nr 1  

W programie:
-Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019r
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
-Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2019
-Plan pracy Zarządu w 2020 roku

Konieczne potwierdzenie obecności do dnia 14.09.2020r. pod nr telefonu 58-554- 30-96 lub e-mail: biuro@muko.gda.pl

Zarząd PTWM Oddział w Gdańsku