Walne Zebranie Członków 2014

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddziału w Gdańsku, które odbędzie się w sobotę 24 maja 2014 r. o godz. 10:30 w Trójmiejskim Centrum Chrześcijańskim przy ul. Żaglowej 2 w Gdańsku (niedaleko PGE Areny i Amber Expo).

W programie m.in:

I część sprawozdawcza:

  • sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2013 r.
  • wybory uzupełniające do Zarządu
  • omówienie planu działań na 2014 r.

II część warsztatowa:

  • warsztaty na temat sposobów uniknięcia zakażeń szpitalnych
  • warsztaty z rehabilitacji oddechowej u pacjentów w każdym wieku
  • oraz zajęcia animacyjne dla dzieci

WAŻNE: W spotkaniu nie mogą uczestniczyć chorzy na mukowiscydozę zakażeni Burkholdelia Cepacia oraz MRSA.

Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w Zebraniu do dnia 12 maja br (poniedziałek) wraz z określeniem ilości uczestników z podziałem na dorosłych i dzieci (z podaniem ich wieku). Potwierdzenia można dokonać drogą mailową na adres biuro@muko.gda.pl (lub korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie), telefonicznie pod nr 58 554 30 96 bądź osobiście w naszym biurze.

Szczegółowe informacje odnośnie programu spotkania otrzymają uczestnicy po zadeklarowaniu obecności.

DO ZOBACZENIA!