Uwaga! Rusza rekrutacja do projektu “Aktywność przez rehabilitację”

 W związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego rusza rekrutacja do projektu „Aktywność przez rehabilitację”.

Projekt zakłada godzinną wizytę rehabilitanta w domu, raz w tygodniu, przez cały cykl trwania projektu.

Projektem obejmiemy Podopiecznych z terenu miasta Gdańsk oraz powiatów: wejherowskiego, puckiego i kartuskiego.

Zgłoszenia (wraz z kopią ostatnich wyników badań)

będą przyjmowanie do dnia 23 czerwca 2014 r.

tel. 58 554 30 96 e-mail: biuro@muko.gda.pl

O kwalifikacji do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli Pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby.

ZAPRASZAMY!