Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

dot. wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

na kadencję 2019-2022

podjęte w dniu 11 maja 2019 roku.

Uchwała 14/05/2019

Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, w głosowaniu jawnym dokonało wyboru składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022r w składzie jak niżej:

Zarząd:

Jażdżewski Tadeusz– Prezes Zarządu

Konkol Maciej– zastępca Prezesa Zarządu
Tobis Tomasz– skarbnik
Maciejewska Anna– członek Zarządu
Górski Paweł– sekretarz
Dylejko Marta– członek Zarządu
Ból Sylwia– członek Zarządu
Drewit Barbara– członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Adrian Jaśkiewicz– przewodniczący
Aleksandra Jacewicz-Rosalewska– członek
Małgorzata Bortkiewicz– członek