Simeox na oddziale!

Przypominamy, że wyposażyliśmy Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy w Szpitalu Dziecięcym w Gdańsku w aparat do oczyszczania dróg oddechowych- Simeox.
Aby z niego skorzystać podczas pobyty na oddziale:

  • skonsultuj się z lekarzem prowadzącym oraz z fizjoterapeutą
  • korzystając pierwszy raz z Simeoxa otrzymasz od nas układ oddechowy
  • podczas kolejnych pobytów musisz posiadać już swój układ
  • poproś lekarza o wystawienie zlecenia na układ oddechowy aby skorzystać z refundacji