“Razem kontra MUKO” – wsparcie psychologiczne dla rodzin

Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu wsparcia psychologicznego dla członków rodzin osoby chorej na mukowiscydozę “Razem kontra Muko”.

Dzięki zastosowaniu terapii rodzinnej, która bierze pod uwagę rodzinę, jako całość, jako system, który kształtuje poszczególnych jej członków poprzez długoterminowe wzajemne oddziaływania i relacje, istnieje możliwość poprawy wewnętrznych relacji.

Czynniki, takie jak: więzi, pełnione role, komunikacja oraz obowiązujące w rodzinie reguły, kształtują sposoby funkcjonowania i radzenia sobie każdego z jej członków. Dzięki zastosowaniu terapii rodzinnej, każdy z członków ma szansę dowiedzieć się jak usprawnić jej funkcjonowanie oraz dać upust emocjom w sposób, który nie będzie dodatkowo obciążał innych jej członków.

Efektem terapii rodzinnej ma być próba wprowadzenia zasady rodziny jako jednej drużyny,zorientowanej na zbieżne cele.

Taka rodzina może efektywniej dla siebie i dla chorego stawiać czoła codziennej walce z chorobą.

Projekt będzie prowadzony na terenie trzech województw – pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dwóch wykwalifikowanych terapeutów będzie prowadzić każdą sesję w domu beneficjentów lub w prywatnym gabinecie (Gdynia i Wejherowo).

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 dwugodzinnych sesji dla każdej z uczestniczących rodzin.

Czas trwania projektu: 01.03.2015-31.12.2015

Termin zgłoszeń: 28.02.2015

Zgłoszenia:

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić dwa poniższe dokumenty, a następnie przesłać je pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119 80-308 Gdańsk

lub mailem na adres: biuro@muko.gda.pl bądź dostarczyć wypełnione dokumenty osobiście do naszego biura.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.     RAZEM KONTRA MUKO – ZGŁOSZENIE RAZEM KONTRA MUKO OŚWIADCZENIE  

(A.B.)