Projekt “Włącz Empatię”- zapisy

WŁĄCZ EMPATIĘ

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 21 maja 2021r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. Włącz Empatię.

Realizacja projektu: wrzesień, październik 2021
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, chorzy na mukowiscydozę z województw: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Liczba miejsc: 15

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu „Włącz Empatię” jest wsparcie chorych na mukowiscydozę w funkcjonowaniu w szkole. Uczestnictwo w projekcie ma rozwinąć w dziecku samodzielność, sprawność i aktywność. Zintegrować klasę i społeczność szkolną. Jego celem jest również poprawienie bezpieczeństwa chorego na mukowiscydozę w placówce.

W ramach projektu odwiedzimy szkołę, w której uczy się chory na mukowiscydozę
i przeprowadzimy:
-szkolenie dla nauczycieli i personelu
-spotkanie w klasie chorego
Dodatkowo prześlemy do gminy i przychodni informacje o chorobie.

Szkolenie dla nauczycieli i personelu obejmuje najważniejsze informacje na temat choroby, odżywiania, higieny, zapobiegania infekcjom, sytuacjach wymagających uwagi, sytuacjach niedozwolonych.

Podczas spotkania w klasie wytłumaczymy dzieciom, co to jest mukowiscydoza, jak chory może się zachowywać, nauczymy akceptacji nietypowego zachowania oraz zaszczepimy chęć pomocy. Pomogą nam w tym opracowane na potrzeby projektu materiały edukacyjne oraz film animowany. Warsztaty z psychologiem umożliwią przełamanie barier i pozwolą na swobodną, empatyczną komunikację między dzieckiem chorym na mukowiscydozę a uczniami i kadrą pedagogiczną.

Treść szkolenia dla nauczycieli oraz lekcji dla dzieci dostosujemy indywidualnie po rozmowie z rodzicem.

Projekt realizowany będzie w formie tradycyjnej (w szkole), jak i w formie online. Wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę w wieku szkolnym z województw: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:
karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego)
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego

Do pobrania:
-KARTA-ZGLOSZENIA-Włącz Empatię
-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osoba-niepełnoletnia-Włącz Empatię

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
lub zeskanowane dokumenty e-mailem na adres wolontariat@muko.gda.pl z dopiskiem „Włącz Empatię”

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:
-Przesłanie prawidłowo wypełnionego i kompletnego zgłoszenia,
-Data przyjęcia zgłoszenia,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 12 listopada 2021r.

INFORMACJE O PROJEKCIE

PTWM Oddział Gdańsk
Marcelina Jażdżewska
Tel. 531250675
e-mail: wolontariat@muko.gda.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Obowiązek-informacyjny-Włącz Empatię

MECENAS GŁÓWNY

Mecenasem Głównym projektu Włącz Empatię jest Energa Grupa Orlen.
Zadanie wspierane jest przez Energa Grupa Orlen w ramach realizacji strategii CSR.