Projekt “Jestem samodzielny III”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 1 kwietnia 2018 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pt. „Jestem samodzielny III” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2018 do 31 marca 2019r. na terenie województw:

  • POMORSKIEGO
  • KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  • WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
  • PODLASKIEGO

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu „Jestem samodzielny III” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej – w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.
Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu treningu samodzielnego funkcjonowania osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie indywidualnego treningu samodzielności realizowanego z fizjoterapeutą – łącznie 72 godziny dla każdego beneficjenta.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 25 KWIETNIA 2018 RDecyduje data wpływu!

 Dokumenty do pobrania:

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.