Projekt domowej rehabilitacji – zgłoś się!

Szanowni Państwo, planujemy rozszerzenie projektu domowej rehabilitacji dla chorych na mukowiscydozę o kolejne miejscowości z terenów województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Czekamy na zgłoszenia osób z miejscowości, których jeszcze nie objęliśmy a które chciałyby wziąć udział w projekcie. Na tej podstawie rozplanujemy rozszerzenie terenów objętych projektem. Czekamy na Państwa zgłoszenia do końca września 2013 r.