Poszukujemy specjalisty ds. pozyskiwania funduszy

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku szuka do swojego zespołu osoby pragnącej zaangażować się całym sercem w niesienie i organizację pomocy dla osób chorych poprzez realizowanie następujących zadań:

 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową
 • Prowadzenie portali zbiórkowych
 • Inicjowanie i koordynowanie pracy nad projektami
 • Utrzymywanie relacji z partnerami fundacji, darczyńcami
 • Dbanie o wizerunek fundacji w mediach
 • Utrzymanie bazy dotychczasowych kontaktów i ciągłe jej wzbogacanie o nowe kontakty.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • Empatii, uważności i otwartości na drugiego człowieka
 • Kreatywności
 • Umiejętności angażowania i motywowania innych do działań na rzecz osób potrzebujących
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office
 • Tworzenia projektów graficznych

Dokumenty aplikacyjne – CV oraz list motywacyjny, opisujący dlaczego pragniesz pracować w takim miejscu, prosimy o przesyłanie na adres: j.wilinska@muko.gda.pl z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”