“Porozmawiajmy o…”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku rozpoczyna realizację projektu pn. „Porozmawiajmy o …” dofinansowanego ze środków Fundacji LPP. 

Projekt skierowany jest do osób chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Wsparcie będzie udzielane mieszkańcom 4 województw, na terenie których działa Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu przewidziane są spotkania grupowe (online dla chorych oraz rodziców/opiekunów) i webinary dotyczące różnych tematów związanych z chorobą istotnych w profilaktyce leczenia lub trudnych w radzeniu sobie z chorobą.

Projekt będzie realizowany od września 2021 r. do marca 2022 r.