Poradnictwo bez barier

Zdjęcie: Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem „Poradnictwo bez barier”, który skierowany jest do osób zamieszkujących Trójmiasto, Małe Trójmiasto Kaszubskie oraz okolice. W ramach tego projektu oferujemy bezpłatną pomoc prawną i terapeutyczną (z możliwością dojazdu do domu, szpitala, hospicjum) osobom chorym, niepełnosprawnym i ich opiekunom. Więcej informacji na temat projektu : http://www.ovum.org.pl/pbb-glowny/o-projekcie oraz w ulotce informacyjnej : http://www.ovum.org.pl/PDF/PBB/poradnictwo_bez_barier_ulotka.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z projektem gdyńskiego Stowarzyszenia „OVUM”, który może okazać się pomocny również dla chorych na mukowiscydozę i ich opiekunów.

Projekt „PORADNICTWO BEZ BARIER” dotyczy bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej, która może być świadczona w miejscu pobytu osób chorych/ niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (np. w domu lub w szpitalu).

Terenem realizacji projektu zostało objęte Trójmiasto (Sopot, Gdynia, Gdańsk) oraz tzw. Małe Trójmiasto (Rumia, Reda, Wejherowo) a także najbliższe okolice.

Zainteresowani mogą skorzystać z porad również drogą listowną pod adresem: Biuro Porad Obywatelskich, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia z dopiskiem “Poradnictwo bez barier”,  mailową – przez formularz na stronie internetowej lub telefonicznie pod tel. 58 661 31 51.

Porady prawne mogą pomóc m.in. w:

• sformułowaniu pism,

• zrozumieniu treści przepisów,

• tworzeniu indywidualnych planów działania w rozwiązywaniu problemu natury prawnej,

• konsultacji treści prawnych w pismach i dokumentach,

• pomocy w poznaniu praw pacjenta,

• przygotowaniu wzorów pism, ulotek, broszur, informacji związanych z problemem,

• podaniu adresów innych organizacji i instytucji pomocnych w rozwiązaniu problemu.

Pomoc ze strony psychologa i pedagoga może objąć m.in.:

• pomoc w trudnościach wychowawczych,

• opracowanie planów terapii zajęciowej i planów terapeutycznych,

• konsultacji występujących zaburzeń o podłożu emocjonalnym,

• sposobu organizacji opieki nad chorym (zarówno dorosłym, jak i dzieckiem),

• wsparciu w zakresie syndromu „wypalenia sił” spowodowanym wieloletnim skupianiem uwagi nad osobą potrzebującą,

• zmniejszenia poczucia osamotnienia i bezradności.

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie stowarzyszenia(tutaj).

Projekt realizowany jest do grudnia 2015 roku.