Ogólnopolskie szkolenie dla opiekujących się chorymi na mukowiscydozę – zgłoszenia tylko 30 maja br.!

Przypominamy informację o ogólnopolskim szkoleniu dla opiekujących się chorymi na mukowiscydozę, organizowanym przez Zarząd Główny PTWM oraz zbliżającym się terminie 30 maja 2015 r., do którego należy przysyłać zgłoszenia wraz z dokumentami kwalifikującymi (jak poniżej) pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Zarząd Główny ul. Prof. J. Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój.

 

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą serdecznie zaprasza członków rodzin i opiekunów osób chorych na mukowiscydozę do uczestnictwa w XXVIII ogólnopolskim szkoleniu pn. „Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę”, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015 w Hotelu Fort, przy ul. Modlińska 310/312 w Warszawie.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

• atrakcyjny program wykładów zakresu leczenia, opieki domowej nad chorymi na mukowiscydozę, problemów laryngologicznych, gastroenterologicznych, fizjoterapii, żywienia oraz pomocy psychologicznej i socjalno-prawnej. Zaplanowano również praktyczne warsztaty fizjoterapeutyczne, żywieniowe i psychologiczne oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez specjalistów w dziedzinie leczenia i rehabilitacji mukowiscydozy;

• niezapomnianą atmosferę i możliwość nawiązania wielu kontaktów i przyjaźni;

• bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie;

• dary rzeczowe.

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIE

  1. Zasady uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie rodzin i opiekunowie osób chorych na mukowiscydozę z całej Polski – limit miejsc do 150 osób.

Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie przesyłką pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2015 r., kompletu dokumentów:

a) karty zgłoszeniowej – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uczestnika (uwaga – zgłoszenie wypełnia osobno każdy uczestnik – prosimy nie zgłaszać dwóch osób na jednej karcie),

b) kopii orzeczenia o niepełnosprawności osoby chorej na mukowiscydozę – aktualnego, ważnego również na dzień 19 czerwca 2015 r. (osoby, które nie posiadają orzeczenia proszone są o kontakt z organizatorem)

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych – wypełnionej i podpisanej przez uczestnika

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE PTWM 2015 oraz ZGODA na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uwaga!

W związku z najnowszymi międzynarodowymi wytycznymi zapobiegania i kontroli zakażeń w mukowiscydozie decyzją Zarządu Głównego PTWM w szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby chore na mukowiscydozę, zarówno dorosłe jak i niepełnoletnie.

 

2. Świadczenia dla uczestników

Dla osób, które zakwalifikują się na szkolenie Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zapewnia:

– atrakcyjny program wykładów i warsztatów (początek 19.06.2015 o godz. 10.00)

– bezpłatne wyżywienie i nocleg w Hotelu Fort

– bezpłatne obiady i kolacje (bez noclegów) dla osób z Warszawy i okolic (w promieniu 25 km od Warszawy)

3. Zasady kwalifikacji uczestników

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje data przyjęcia kompletnego zgłoszenia (decyduje data wpływu do PTWM), przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu PTWM w poprzednim roku.

Liczba miejsc na szkoleniu jest bardzo ograniczona, dlatego bezpłatny udział zapewniamy w pierwszej kolejności jednemu członkowi rodziny chorego.

W przypadku otrzymania zgłoszeń od dwóch członków rodziny jedna osoba zostanie umieszczona na liście rezerwowej.

Dla chętnych, którzy nie zakwalifikują się na bezpłatny udział w szkoleniu oferujemy wolny wstęp na salę obrad, bez zapewnienia noclegów i wyżywienia.

Potwierdzenie uczestnictwa dla osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie przesłane pocztą do 10 czerwca 2015 r.

4. Lista rezerwowa

Po wyczerpaniu limitu miejsc PTWM utworzy listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje data przyjęcia zgłoszenia. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na szkolenie tylko w przypadku rezygnacji z udziału wcześniej zakwalifikowanego uczestnika.

5. Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub rezygnacji z części wyżywienia prosimy o niezwłoczne telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym sekretariatu PTWM.

Osoby, które nie zgłoszą się na szkolenie i nie poinformują o tym organizatora zostaną zdyskwalifikowane przy rekrutacji na kolejne szkolenie.

6. Kontakt do organizatora

Informacji dotyczących szkolenia udziela Anna Skoczylas-Ligocka

tel. komórkowy 662 033 999

e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM
Informujemy, że 19 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w w Hotelu Fort w Warszawie planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, na które Zarząd Główny zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa niezależnie od uczestnictwa w Szkoleniu.