Ogłoszenie Konkursu Plastycznego pn. “Muko Marzenia”

Uwaga: Ogłaszamy konkurs plastyczny pn.”Muko Marzenia”!

  • Autorami prac mogą być dzieci w wieku 5-15 lat.
  • Prace muszą być wykonane samodzielnie (z udziału w konkursie wykluczone są np. kalkomanie, kolorowanki, gotowe wycinanki) najlepiej w formacie A4.
  • Prace nie powinny zawierać napisów. Każda praca na odwrocie musi zawierać dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres).
  • Niezbędne – należy załączyć podpisany regulamin konkursu przez rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie.
  • Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
  • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 4 prace.
  • Pod koniec września zbierze się komisja konkursowa i wyłoni 12 najlepszych prac, które zostaną opublikowane w naszym kalendarzu na 2014 rok.
  • Autorów najlepszych prac czekają nagrody!:)
  • Decydując się na udział w Konkursie koniecznie przeczytaj: REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO!

Czekamy na Wasze prace!!!!!!!!!!:)