Odżywki, sprzęt rehabilitacyjny

Zarząd PTWM Oddział w Gdańsku informuje, że Towarzystwo prowadzi sprzedaż preparatów odżywczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w cenach niższych niż rynkowe. W związku z powyższym w przypadku zakupu tychże preparatów w cenie wyższej niż oferowana przez Towarzystwo, refundowany będzie koszt zakupu do kwoty oferowanej przez Towarzystwo. Różnica w cenie, wynikająca z zakupu droższego preparatu nie będzie refundowana. Powyższe obowiązuje od 1.01.2013. Listę dostępnych preparatów i sprzętu znajdziecie w zakładce Podopieczni  – Programy Pomocowe