Oddech Pełen Energii- konsultacje z fizjoterapii oddechowej

Istnieje wiele różnych  metod fizjoterapii chorych na  mukowiscydozę. W zależności od wieku oraz predyspozycji chorego są odpowiednio i indywidualnie omawiane, dostosowywane do pacjenta. Najistotniejsze jest to, że fizjoterapia jest niezbędnym i stałym czynnikiem w procesie leczenia pacjenta, który prowadzi do przedłużenia jego życia.

Fizjoterapię powinni stosować wszyscy chorzy na mukowiscydozę bez względu na wiek, objawy i przebieg choroby.

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami oraz dorosłych chorych z specjalistą fizjoterapii w mukowiscydozie, Mikołajem Kowalskim, fizjoterapeutą WSD Bydgoszcz.

Są to pierwsze konsultacje w ramach projektu ODDECH PEŁEN ENERGII. W trakcie trwania projektu na jednego beneficjenta mogą przypadać maksymalnie 4 spotkania z fizjoterapeutą.

Konsultacje odbędą się w dniach 16-18.10.2020 w Gdańsku, ul. Polanki 119.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

  • zamieszkanie na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt tj: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko- mazurskie.
  • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
    rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk


lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl , z tytułem maila ODDECH PEŁEN ENERGII

SKAN MUSI BYĆ WYRAŹNY I CZYTELNY, nie może to być zdjęcie.

Mecenas Główny