ODDECH PEŁEN ENERGII fizjoterapia dla najmłodszych

Istnieje wiele różnych  metod fizjoterapii chorych na  mukowiscydozę. W zależności od wieku oraz predyspozycji chorego są odpowiednio i indywidualnie omawiane, dostosowywane do pacjenta. Najistotniejsze jest to, że fizjoterapia jest niezbędnym i stałym czynnikiem w procesie leczenia pacjenta, który prowadzi do przedłużenia jego życia.

Przy nowym rozpoznaniu choroby dziecka niezwykle ważne jest odpowiednie wprowadzenie rodzica w zagadnienia fizjoterapii oddechowej i zasad higieny.

Zapraszamy rodziców Najmłodszych Dzieci w wieku od 0-1 roku

na spotkanie on-line z fizjoterapeutą Natalią Jeneralską

dnia 28.11.2020 godz. 10:00

Konsultacje fizjoterapeutyczne odbywają się  w ramach projektu ODDECH PEŁEN ENERGII.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest,

  • rozpoznanie mukowiscydozy u małego dziecka do 1 roku życia
  • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
    rodzica/opiekuna chorego dziecka)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 25.11.2020.

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo linka do spotkania on-line.

Informujemy zainteresowanych opiekunów najmłodszych dzieci, że konsultacje będą miały kontynuację i przewidujemy kolejne dla dzieci w wieku  0-3 lata.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk


lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl , z tytułem maila ODDECH PEŁEN ENERGII

SKAN MUSI BYĆ WYRAŹNY I CZYTELNY, nie może to być zdjęcie.

Mecenas Główny Projektu