ODDECH PEŁEN ENERGII- KONSULTACJE DIETETYCZNE

Odpowiednie odżywianie chorego na mukowiscydozę oznacza poprawę jego stanu oddechowego, wzrost odporności i poprawę stanu ogólnego chorego. Chorzy na mukowiscydozę potrzebują przyjmować więcej kalorii z pożywieniem niż osoba zdrowa. Dieta powinna być dostosowana indywidualnie do zapotrzebowania każdego chorego. U większości pacjentów wprowadza się dietę wysoko-energetyczną, wysokotłuszczową i wysokobiałkową.

W ramach projektu ODDECH PEŁEN ENERGII zapraszamy na KONSULTACJE DIETETYCZNE.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

  • zamieszkanie na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt tj: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko- mazurskie.
  • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
    rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego.

Konsultacje mogą odbywać się on-line.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl , z tytułem maila Oddech Pełen Energii

SKAN MUSI BYĆ WYRAŹNY I CZYTELNY, nie może to być zdjęcie.