ODDECH PEŁEN ENERGII – aktywność fizyczna

Trening fizyczny stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznych metod fizjoterapii klatki piersiowej takich jak drenaż. Pomaga usuwać wydzielinę z drzewa oskrzelowego. Efektem treningu fizycznego jest poprawa możliwości wysiłkowych, wzrost tolerancji tlenowej i ruchomości klatki piersiowej, poprawa wentylacji płuc i wymiany gazowej, ogólne zahartowanie organizmu, korekcja wad postawy.

Trening podobnie jak fizjoterapia oddechowa powinien być codziennym elementem życia chorego. Podstawową zasadą skuteczności treningu fizycznego jest jego regularne i systematyczne wykonywanie.

W mukowiscydozie szczególnie zalecane są ćwiczenia typu:

 • marsze i biegi
 • jazda rowerowa
 • jazda na rolkach, łyżwach
 • tenis ziemny i stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka nożna
 • klasyczna gimnastyka
 • aerobik
 • taniec
 • pływanie
 • jeździectwo

Wybór ćwiczeń czy dyscypliny sportowej powinien zależeć od osobniczych predyspozycji i stopnia kontroli choroby.

Trening fizyczny stosuje się ponieważ jest najłatwiejszą do opanowania i samodzielnego wykonywania przez chorego metodą rehabilitacyjną, najtańszą spośród wszystkich form leczenia w mukowiscydozie, metodą niewątpliwie skuteczną i przynoszącą wymierne korzyści!

W ramach projektu ODDECH PEŁEN ENERGII aktywizujemy chorych do podejmowania aktywności fizycznej. W ramach projektu refundujemy koszty zajęć sportowych.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

 • zamieszkanie na terenie województw, na terenie których realizowany jest projekt tj: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko- mazurskie.
 • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
  rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk


lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl , z tytułem maila Oddech Pełen Energii

SKAN MUSI BYĆ WYRAŻNY I CZYTELNY, nie może to być zdjęcie.

Mecenas Główny Projektu

This image has an empty alt attribute; its file name is ENERGA_GRUPA_ORLEN_LOGO_POZIOME_PODSAWOWE-1024x188.jpg