Nowy wzór zlecenia na refundowane wyroby medyczne

Z dniem 1 lipca br. zostały wprowadzone nowe druki wniosków o refundowane wyroby medyczne, które dostępne są na stronie NFZ w tym miejscu.

Przypominamy, iż przypadku chorych na mukowiscydozę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zgodnie ze zmianami o których pisaliśmy w styczniu, do refundowanych wyrobów medycznych należą:

• Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego w kwocie 150 zł co 6 miesięcy

• Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy w kwocie 800 zł raz na 4 lata

• Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu wytwarzające podwyższone lub zmienione ciśnienie wydechowe w kwocie 200 zł co 2 lata (dotyczy chorych na mukowiscydozę powyżej 4 r. ż) [tj. Flutter, Acapella, RC Cornet i PEP System.]

Uprawnionymi do wystawienia zaświadczenia są:

• lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

• lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub w ftyzjatrii dziecięcej

• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

• felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Zlecenia wystawione do 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.

(M.L)

źródło:

www.nfz-warszawa.pl