Nowe zalecenia dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń u chorych na mukowiscydozę

W sierpniu 2014 opublikowano aktualizację jednego z najważniejszych dokumentów dla chorych na mukowiscydozę: Infection Prevention and Control Guideline for Cystic Fibrosis: 2013 Update. Cystic Fibrosis Foundation Guideline

Zaktualizowane po 10 latach zalecenia amerykańskiej fundacji dotyczące zapobieganiu i kontroli zakażeń u chorych na mukowiscydozę odnoszą się zarówno do kwestii organizacji opieki medycznej jak i do codziennego funkcjonowania chorych.

Kluczowe zalecenia CFF dla środowiska chorych na mukowiscydozę są następujące:

1. opracować sposoby monitorowania stosowania zaleceń zapobiegania zakażeniom układu oddechowego przez personel medyczny i w celu poprawy przekazywać im wyniki kontroli oraz zalecenia pokontrolne.

2. nawiązać współpracę ze szpitalnymi zespołami kontroli zakażeń w celu wdrożenia zaleceń zapobiegania i kontroli zakażeń, szczególnie tych, które można zastosować w obszarach szpitala, które nie są dedykowane wyłącznie dla chorych na mukowiscydozę.

3. wdrożyć przez zespół medyczny zarówno w ambulatorium jak na oddziale szpitalnym środki ostrożności podczas kontaktu (tj. noszenie fartuchów i rękawiczek) podczas sprawowania opieki nad chorymi na mukowiscydozę bez względu na to, jakie chorzy mają aktualne wyniki mikrobiologiczne,

4. oddzielić z zachowaniem co najmniej 2 m odległości wszystkie osoby chore na mukowiscydozę od innych chorych na mukowiscydozę, bez względu na to jakie mają aktualne wyniki mikrobiologiczne, w celu zredukowania ryzyka przeniesienia patogenów wywołujących zakażenia układu oddechowego drogą kropelkową

5. Wszystkie osoby chore na mukowiscydozę, członkowie ich rodzin i przyjaciele powinni wykonywać odpowiednią higienę rąk (za pomocą żelu do rąk z zawartością alkoholu lub mydła antybakteryjnego i wody) kiedy istnieje potencjalne ryzyko skażenia rąk patogenami. Skażenie rąk może pojawić się podczas wchodzenia i wychodzenia z poradni mukowiscydozy, pokoju badań w poradni lub pokoju szpitalnego lub przy kontakcie z wydzieliną z dróg oddechowych, podczas wykonywania badań czynnościowych płuc lub fizjoterapii klatki piersiowej

6. Wszystkie osoby chore na mukowiscydozę bez względu na ich aktualne wyniki badań mikrobiologicznych w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia lub nabycia patogenów wywołujących zakażenia układu oddechowego podczas pobytu w szpitalu lub poradni powinny nosić maski chirurgiczne

7. Badania czynnościowe układu oddechowego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia patogenów z jednej osoby chorującej na mukowiscydozę na drugą powinny być wykonywane w jeden z następujących sposobów:

– w pokoju badań na początku wizyty w poradni z zachowaniem 30-minutowego odstępu pomiędzy kolejnymi badanymi chorymi na mukowiscydozę

– w pokoju z podciśnieniem (izolatka zapewniająca izolację powietrzno-pyłową)

– w pracowni czynnościowej płuc z zastosowaniem wysokowydajnych filtrów HEPA lub w pracowni czynnościowej płuc bez filtrów HEPA, ale z zachowaniem 30-minutowego odstępu pomiędzy kolejnymi badanymi chorymi na mukowiscydozę

8. Zaktualizować rekomendacje dot. użytkowania i dezynfekcji nebulizatorów w szpitalach

9. Tylko jedna osoba chora na mukowiscydozę może uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez CF Foundation w pomieszczeniu zamkniętym

Więcej informacji na stronie:  http://www.jstor.org/stable/10.1086/676882

źródło: http://www.ptwm.org.pl