Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Z dniem 18 lipca 2014 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 

Głównym założeniem zmiany ustawowej jest oddanie w ręce obywateli decyzyjności o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia, w czym ma im pomóc przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL. Dotychczas decydowali o tym urzędnicy.

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków a darczyńca pozostaje anonimowy. Organizacje, które apelują o wpłaty darowizn na konto bankowe, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany – nie będą podlegały regulacji dotyczącej zbiórek publicznych. Nowa ustawa dotyczy np. zbiórek do puszek, skarbon i wszystkich tych sytuacji w którym nie ma możliwości rejestrowania przepływu pieniędzy lub towaru (dary w naturze).

Ustawa znosi obowiązek uzyskiwania „pozwoleń” na zbiórkę publiczną – zastąpione są one prostymi zgłoszeniami na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL . Publikacja na portalu nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą lub faksem.

Wszystkie zbiórki niezależnie od ich wielkości i terytorium Polski, na którym mają zostać przeprowadzone, zgłaszane są do jednej instytucji – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w skrócie MAC).

Zgłaszający zbiórkę musi zamieścić sprawozdanie na tym samym portalu ZBIÓRKI.GOV.PL, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Zbierane informacje przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji o organizatorach. Mają one stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji.

Dobrą wiadomość stanowi również zniesienie opłaty skarbowej dla organizatorów zbiórek ( 82 zł od zbiórki) oraz obowiązku publikowania sprawozdań ze zbiórek w prasie.

Wcześniejsza regulacja prawna była oparta na ustawie z 1933 r. Każdy, kto chciał prowadzić zbiórkę publiczną, musiał ubiegać się o pozwolenie władzy (właściwej dla terenu zbiórki), a potem przed tą samą władzą się rozliczyć. Zatem to urzędnicy oceniali, czy cel zbiórki jest „godny poparcia”. Sprawdzali też, czy zebrane środki zostały „odpowiednio” wykorzystane. Pomimo wcześniejszych nowelizacji ustawy, nie odpowiadała ona w współczesnym potrzebom. Prace nad obecną ustawą z dnia 14 marca 2014 r. trwały sześć lat z dużym wkładem organizacji pozarządowych –  które jak pisze portal NGO.PL – mogą być przy okazji dobrym przykładem współpracy między sektorem obywatelskim i rządem w ramach wspólnego wypracowania rozwiązań spełniających oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

źródła:

www.zbiórki.gov.pl

www. poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne

 

W przypadku jakiekolwiek pytania dotyczące zbiórek – zapraszamy do kontaktu z biurem.

 

(M.L)