Nagrodzone prace w konkursie Mukowiscydoza – dwa skrzydła dla uczniów

Przedstawiamy nagrodzone i wyróżnione prace w ramach konkursu Mukowiscydoza – dwa skrzydła dla uczniów! 

a) szkoły podstawowe i gimnazjum oraz uczestnicy placówek kulturalnych i wychowawczych w tym przedziale wiekowym:

  • grupa uczniów pod opieką pań Jolanty Mielewczyk i Magdaleny Adrych ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie

         

  • grupa uczniów pod opieką pani Anny Witkowiak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi

            

b) szkoła średnia oraz uczestnicy placówek kulturalnych i wychowawczych w tym przedziale wiekowym

  • grupa uczniów pod opieką pani Karoliny Jachimowskiej z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta z Koszalina

  • grupa uczniów pod opieką pani Natalii Grajewskiej – Wanat z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

            

Pragnąc dodatkowo docenić zaangażowanie całej społeczności szkolnej i nadesłanie prac z kilku klas jednej szkoły, Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku, jako przedstawiciel organizatora konkursu, zadecydował o przyznaniu wyróżnienia:

Szkole Podstawowej w Różynach, a w tym uczniom

  • klasy 0 pod opieką pani Justyny Matulewicz

                

 

  • uczniom klasy I pod opieką pani Karoliny Brzóskowskiej

         

  • uczniom klasy II pod opieką pani Agnieszki Jedamskiej.

        

Dziękując każdej grupie i szkole za udział w naszym konkursie serdecznie zachęcamy do włączenia się w nasz wolontariat #MUKOwalczeni oraz stworzenia na terenie swojej szkoły Motylich Ogrodów #motyliogrod, jako symbolu łączności z naszymi Podopiecznymi i rozszerzania świadomości o mukowiscydozie w swoich środowiskach.