Nadzieja na lepsze jutro!

W dniu wczorajszym, 25 czerwca 2018r., na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, podjęto uchwałę o dofinansowaniu do modernizacji Szpitala Dziecięcego Polanki m.in. w celu polepszenia warunków opieki nad chorymi na mukowiscydozę i zapewnienia warunków izolatkowych pacjentom przebywającym na oddziale.

Cieszymy się, że problem naszych chorych, szczególnie narażonych na ryzyko zakażeń krzyżowych, został dostrzeżony i dziękujemy Panu Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi, Panu Pawłowi Orłowskiemu – członkowi Zarządu Województwa, całemu Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz wszystkim radnym Sejmiku za ten ważny krok w kierunku zapewnienia naszym bliskim lepszych warunków opieki, które mają zdecydowany wpływ na jakość i długość ich życia.

Szczególne podziękowania pragniemy również skierować do Pani Marzeny Mrozek – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, która z otwartym sercem zgłębiała potrzeby naszych chorych, obecne warunki opieki, jak również Europejskie Standardy Leczenia i Diagnozowania osób Chorych na Mukowiscydozę,  i koordynowała toczące się rozmowy między Urzędem Marszałkowskim,  Panią Małgorzatą Paszkowicz – Prezes Szpitala Dziecięcego Polanki, naszym Towarzystwem oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w te rozmowy. Cieszymy się, że efektem tych rozmów są pełne nadziei zmiany dla naszych chorych. Ufamy również, że to pierwsze kroki ku kolejnym zmianom, by szeroko zatroszczyć się o kompleksową opiekę dla chorych dzieci i dorosłych na terenie Pomorza.

Dziękujemy Pani Prezes Małgorzacie Paszkowicz, która każdego dnia stawia czoło wyzwaniom aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie całego szpitala dziecięcego – w tym również naszych wyjątkowych chorych, którzy wymagają szczególnych warunków opieki.

To dla nas wielka nadzieja i wielkie święto, dlatego pragniemy się spotkać na wspólnej Mszy Świętej, by podziękować za te ważne decyzje Zarządu naszego Województwa i zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w rozmowach.

Zapraszamy na spotkanie, świętowanie i modlitwę do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie – dnia 1 lipca. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza święta w tej dziękczynnej intencji, jak również zawierzenia dalszej opieki nad naszymi chorymi i ich rodzinami Maryi. Po Mszy świętej będziemy mieli czas na wspólne pobycie razem i świętowanie przy smakołykach, które można przynieść na wspólny stół.

Do radosnego świętowania zapraszamy cały Zarząd naszego Województwa, Panią Prezes i wszystkich pracowników naszego Szpitala Dziecięcego Polanki, lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, którzy są dla nas i wspierają nas w różnych zakątkach Pomorza, rodziny naszych chorych, darczyńców, wolontariuszy i wszystkich przyjaciół naszego Towarzystwa oraz osób walczących z mukowiscydozą.