Mukolinkowa szkoła

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego postanowiliśmy przypomnieć Państwu o jednym z naszych działań czyli tzw. “Mukolinkowej szkole”.

Jeżeli Państwa dzieci właśnie rozpoczęły edukację, zaczęły nowy etap nauki, czy też w ostatnim czasie zmieniły szkołę, do której uczęszczają, to idealna okazja, aby przeprowadzić “Mukolinkową szkołę”. Jak wiemy poprzez chorobę nasi Podopieczni, a Państwa dzieci zdecydowanie wyróżniają się z tłumu. Przyjmowanie leków w szkole, częstsze wizyty w toalecie czy też duszący kaszel to niektóre z powodów, dlaczego tak właśnie jest. Mukolinki często w klasie są określane mianem “innych”. Przy czym bardzo ważna jest świadomość, że ten “inny” wcale nie oznacza gorszy.

Właśnie dlatego spieszymy z pomocą!

“Mukolinkowa szkoła”- Co to właściwie jest?

Przedsięwzięcie to ma na celu realizację spotkań i rozmów, podczas których tłumaczymy odmienność chorych na mukowiscydozę. Wyjaśniamy problemy, z jakimi muszą zmagać się chorzy i ich rodziny. Przedstawiamy również sposoby na pomoc, jaką mogą ofiarować koledzy ze szkoły czy nauczyciele. “Mukolinkowa szkoła” może odbywać się w kilku formach. Może być przeprowadzona dla różnych grup odbiorczych, w tym wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły czy rodziców.

  • Dla uczniów – spotkanie z kolegami chorego z klasy lub z całej szkoły. Wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z odmiennością danego Podopiecznego. W zależności od wieku uczniów tłumaczymy na czym polega sama choroba. Poruszamy kwestię przyjmowania leków w szkole, np Kreonu przed każdym posiłkiem, częstszego opuszczania zajęć z powodu wizyt w szpitalu, czy też kaszlu, który męczy Państwa dziecko podczas zajęć. Co ważne, mówimy o higienie, jaką powinien zachować nie tylko chory, ale wszyscy, którzy znajdują się w jego najbliższym otoczeniu. Odpowiadamy na wszystkie pytania jakie zadają uczniowie. Tematykę i podział spotkania dostosowujemy indywidualnie do każdego ucznia, opierając się na informacjach jakie przekazują nam Państwo jako rodzice i sam Podopieczny.
  • Dla nauczycieli– spotkanie z nauczycielami/ nauczycielami i pracownikami szkoły.  Wyjaśniamy istotę choroby, wszelkie związane z nią kwestie i problemy. Tłumaczymy  potrzeby chorego i konieczność specjalnego traktowania takiego ucznia. Poruszamy kwestię przyjmowania leków w szkole, np Kreonu przed każdym posiłkiem, częstszego opuszczania zajęć z powodu wizyt w szpitalu, czy też kaszlu, który męczy Państwa dziecko podczas zajęć.  Bardzo szczegółowo mówimy o  zasadach higieny, które powinny być przestrzegane w szkole. Z miłą chęcią odpowiadamy na pytania obecnych na spotkaniu.
  • Dla rodziców- spotkanie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do tej samej klasy lub szkoły co chory. W tej grupie odbiorczej szczególną uwagę poświęcamy na stan zdrowia, w jakim dzieci zostają wysyłane na zajęcia szkolne. Wyjaśniamy dlaczego tylko dzieci zdrowe powinny przychodzić na zajęcia, odnosząc się nie tylko do pogorszenia stanu zdrowia chorego na mukowiscydozę, ale również do konsekwencji zdrowotnych, jakie może ponieść osoba przeziębiona, zarażona wirusem, która nie zostaje w domu, tylko w dalszym ciągu pojawia się w szkole. Rodzicom wyjaśniamy również dlaczego chory często opuszcza zajęcia i nie ponosi za to konsekwencji takich samych jak inni uczniowie. Mówimy w sposób zaawansowany o chorobie i problemach z nią związanych. Również odpowiadamy na zadane nam pytania, staramy się rozwiązać wszystkie istniejące problemy.

Dodatkowo podczas spotkań przekazujemy materiały o chorobie.  Każde spotkanie ma inny charakter, staramy się przeprowadzać je indywidualnie.

Jeżeli chory nie uczęszcza już do szkoły, ale studiuje lub pracuje i chciałby, aby przeprowadzić spotkanie w jego obecnym otoczeniu, żaden problem! Tym również się zajmiemy!

Zapraszamy do kontaktu z Bogusławą Gontarz 🙂

Bogusława Gontarz

mail: b.gontarz@muko.gda.pl

tel.: 795 782 827