Motyli Ogród

8 Września o godz. 10.00 – w Światowy Dzień Mukowiscydozy, pragniemy posadzić w Gdańsku pierwszy Motyli Ogród, stworzony we współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, jako symbol walki z mukowiscydozą. Powstanie on na terenie Zieleńca przy ul. Za Murami w Gdańsku. W tej uroczystości będą towarzyszyć nam ci, którzy na co dzień starają się wspierać naszą walkę z mukowiscydozą.

Będą to m.in. pan Paweł Orłowski – wicemarszałek Województwa Pomorskiego, pan Piotr Kowalczuk – z-ca prezydenta m. Gdańska ds. polityki społecznej, pani Marzena Mrozek – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, pani Krystyna Dominiczak – dyrektor ROPS, dr Małgorzata Paszkowicz – prezes Szpitala Dziecięcego Polanki, dr Tadeusz Podczarski – były Prezes Szpitala Dziecięcego Polanki, dr Maria Trawińska-Bartnicka – Kierownik Poradni leczenia mukowiscydozy, pan Dariusz Majorek – Dyrektor PFRON o/Gdańsk, pani Emilia Wnuczko – przedstawiciel MOPR Gdańsk, darczyńcy i przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Od wielu lat naszym podopiecznym towarzyszy symbol motyla. Dwa skrzydła motyla to dwa płuca naszych chorych. Walcząc każdego dnia z mukowiscydozą, pragniemy czynić wszystko, by te płuca, obciążone i zapchane zalegającym śluzem, który uniemożliwia normalne oddychanie i funkcjonowanie, z każdym dniem mogły stawać się lżejsze i lepiej funkcjonujące. To wszystko jest możliwe poprzez zapewnienie naszym chorym coraz lepszych warunków leczenia, dostępności do codziennej, profesjonalnej fizjoterapii oddechowej, dofinansowanie kosztów leczenia i wspieranie w codziennych potrzebach.

Nasze największe marzenia i plany to:

 1. Stworzenie w Polsce Północnej ośrodka kompleksowego leczenia spełniającego Europejskie Standardy Diagnozowania i Leczenia Mukowiscydozy – dla dzieci i dorosłych
 2. Zapewnienie naszym Chorym:
  – refundacji leków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
  – możliwości codziennej, profesjonalnej fizjoterapii oddechowej
  – ich rodzinom wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego
  – jak najszybszej możliwości przeszczepów organów, gdy ich stan zdrowia się pogarsza
  – wsparcia finansowego w zakupie leków, inhalatorów, koncentratorów tlenu, sprzętu rehabilitacyjnego, opieki w okresie około przeszczepowym i innych bieżących potrzebach
 3. Spełnianie marzeń naszych Podopiecznych – i dzieci, i dorosłych

Działania te można wesprzeć wpłacając darowiznę na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku: 26 1160 2202 0000 0000 5464 4607 Bank Millennium S.A. oraz podczas uroczystości.

Więcej o naszej działalności na: www.muko.gda.pl