Mamy wyniki badań pamięci u chorych na mukowiscydozę

W okresie kwietnia – maja 2013 roku,  za pośrednictwem gdańskiego oddziału PTWM zostały przeprowadzone pierwsze jak dotąd w Polsce, badania pamięci u osób chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 18 r. ż.. Więcej informacji tutaj.