Konsultacje projektu “Za życiem”

W dniu 18 września reprezentowaliśmy osoby chore na mukowiscydozę podczas konsultacji społecznych programu “Za Życiem” w Gdańsku. Na forum wszystkich uczestników spotkania przekazaliśmy najważniejsze postulaty i potrzeby zmian opieki nad naszymi chorymi oraz wręczyliśmy na piśmie najważniejsze potrzeby panu Mirosławowi Przewoźnikowi – dyrektorowi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS.
Zachęcamy również, by osobiście przesyłać swoje uwagi do projektu poprzez formularz: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/. Materiał z tego spotkania można obejrzeć na: http://gdansk.tvp.pl/34038710/pomorskie-konsultacje-programu-za-zyciem