JESTEM SAMODZIELNY VI – ZAPISY

JESTEM SAMODZIELNY VI

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 8 kwietnia 2021r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. Jestem samodzielny VI realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Realizacja projektu maj 2021- marzec 2022
na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu „Jestem samodzielny VI” będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów – osób chorych na mukowiscydozę, poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie: nauki technik terapii inhalacyjnej i fizjoterapii oddechowej- w tym uzależniony od wieku i stanu zaawansowania choroby dobór ćwiczeń, nauki obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, wdrożenia zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego oraz doboru i wdrożenia właściwej formy aktywności fizycznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu
rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanych w formie:

trening domowej rehabilitacji, dla każdego uczestnika projektu, w terminie maj 2021 – marzec 2022

indywidualne wsparcie psychologiczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychologicznego, w terminie maj 2021 – marzec 2022

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:

 • zamieszkujących na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.
 • w wieku powyżej 4 roku życia,
 • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o
  niepełnosprawności
 • nie uczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku kompletu dokumentów:

 • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez
  rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta (prawidłowo wypełnione i podpisane przez chorego dorosłego) lub /oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego
 • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o
  niepełnosprawności/ orzeczenia o niepełnosprawności
  w stopniu umiarkowanym bądź znacznym ( obowiązkowo!)

Do pobrania

karta zgłoszeniowa

oświadczenie opiekuna

oświadczenie dorosły

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres biuro@muko.gda.pl z tytułem JESTEM SAMODZIELNY VI

SKAN MUSI BYĆ WYRAŹNY I CZYTELNY, nie może to być zdjęcie.

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

 • Przesłanie prawidłowo wypełnionego i kompletnego zgłoszenia,
 • Data przyjęcia zgłoszenia,
 • Osoby nie uczestniczące w projekcie w latach poprzednich będą przyjmowani z zasadą pierwszeństwa,
 • Z uwagi na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 18 KWIETNIA 2021r.

Informacje o projekcie:

PTWM Oddział Gdańsk

Julita Wilińska

Tel. 793 754 769

e-mail: j.wilinska@muko.gda.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych