Jestem Samodzielny IX rekrutacja

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 9 kwietnia 2024 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu “Jestem samodzielny IX” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

 

Realizacja projektu maj 2024- marzec 2025
na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego.

 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

 

Celem projektu Jestem Samodzielny IX jest zwiększenie samodzielności chorych na mukowiscydozę oraz wzrost uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym chorych poprzez nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanych w formie:

Formy obligatoryjne:
(najeży wybrać co najmniej jedną)

Trening samodzielnego funkcjonowania z fizjoterapeutą,
W terminie maj 2024– marzec 2025,
Średnio 4 godziny miesięcznie dla uczestnika, średnio 44 godziny dla uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale fizjoterapeutów.
Limit uczestników: 32 osoby

– Trening sportowy z trenerem personalnym/sportowym
W terminie maj 2024– marzec 2025,
Średnio 4 godziny miesięcznie dla uczestnika, średnio 44 godziny dla uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale trenerów personalnych.
Limit uczestników: 10 osób

– Wsparcie dietetyczne
W terminie maj 2023– marzec 2024,

8 godzin dla uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale dietetyków.
Limit uczestników: 10 osób

Formy dodatkowe:

– Wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychologicznego
W terminie maj 2024 – marzec 2025
Średnio 4 godziny miesięcznie dla uczestnika, średnio 44 godziny dla uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Wsparcie jest realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale psychologów/psychoterapeutów.
Limit uczestników: 15 osób.

– Wsparcie psychiatryczne, dla osób zgłaszających potrzebę wsparcia psychiatrycznego
W terminie maj 2024 – marzec 2025
5 godzin dla uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Wsparcie jest realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale psychiatrów.
Limit uczestników: 5 osób.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 

Do projektu zapraszamy chorych na mukowiscydozę:
-zamieszkujących na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego
-w wieku powyżej 4 roku życia
-posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności
-nie uczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w żadnym innym projekcie z zakresu szeroko rozumianej domowej rehabilitacji realizowanej ze środków PFRON

 

W celu wzięcia udziału w projekcie należy:

wypełnić i przesłać elektronicznie zgłoszenie dostępne pod linkiem:

https://forms.gle/hd9MiMFDcggZypon7

Warunkiem koniecznym jest także przesłanie skanu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności na adres: m.jazdzewska@muko.gda.pl

W kolejnym etapie rekrutacji poprosimy uczestników o przesłanie papierowej wersji karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, które prześlemy mailem.

 

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:
-Przesłanie prawidłowo wypełnionego i kompletnego zgłoszenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności
-Data przyjęcia zgłoszenia
-Osoby nie uczestniczące w projekcie w latach poprzednich będą przyjmowane z zasadą pierwszeństwa
-Terminowość rozliczania i przesyłania dokumentów uczestników, którzy brali udział w projekcie w poprzednich edycjach
-Z uwagi na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje specjaliści, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.
-O przyznaniu form wsparcia dla poszczególnych uczestników, w oparciu o zainteresowanie daną formą wsparcia, decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dostępność wykwalifikowanych specjalistów.

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 23 KWIETNIA 2024 r.

 

Informacje o projekcie:
PTWM Oddział w Gdańsku
Marcelina Jażdżewska
Tel. 793 754 769
e-mail: m.jazdzewska@muko.gda.pl

_______________________________________________________________________________________
Klauzula informacyjna
_______________________________________________________________________________________